Poskytujeme služby v oblasti statistických
a datových analýz

O nás

Zaměřujeme se na poskytování analytické podpory v oblasti statistického zpracování dat

Pomáháme studentům se statistickým zpracováním dat do bakalářských, diplomových a jiných prací.

Statistika (také statistická věda) je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat. Cílem statistiky je najít „nejlepší“ informace z dostupných dat. Díky individuálnímu přístupu se snažíme pomocí širokého spektra statistických analýz nejvhodnějším způsobem odpovědět na otázky klientů. Prostřednictvím širokého spektra statistických metod lze z dat získat nové a jinak nedostupné informace s významnou přidanou hodnotou. 

0
Let praxe s analýzou dat
0
let zkušeností ve výzkumu
Naše služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti statistického zpracování dat

Naše práce začíná kontrolou a přípravou dat a končí interpretací dosažených zjištění a závěrů podrobných a odborných analýz. Součástí celého procesu jsou konzultace s klienty a poskytování ad-hoc poradenství v oblasti statistického zpracování a analýzy dat.

Předpokladem pro dosažení validních a reliabilních výsledků a závěrů analýzy dat je příprava dat a jejich kontrola z hlediska konzistence a logických vzorců.

V rámci analýzy dat aplikuje širokou řadu statistických analýz. Testujeme pravdivost hypotéz, provádíme komparativní segmentační analýzu, testuje významnost diferencí v závislých i nezávislých souborech, hledáme vhodné regresní modely, děláme predikci časových řad atd. Realizujeme jak popisnou statistiku, tak složité statistické metody.

Dosažené výsledky a zjištění jsou klientům prezentovány vhodnou grafickou formou pomocí grafů, schémat či tabulek. 

Prezentované výsledky jsou vždy srozumitelně interpretovány, vysvětleny jsou použité metody, kontext analýz a možnosti využití výsledků a závěrů.

Oblasti analýzy dat

Pomáháme studentům se statistickým vyhodnocením výzkumů a s přípravou seminárních, bakalářských, diplomových a disertačních prací. Realizujeme statistické analýzy dat do odborných studií a odborných článků. Zpracováváme a statisticky analyzujeme data z různých oborů, jako jsou např. zdravotnictví, sociální služby, průmysl, obchod a služby.

Zaujala Vás naše nabídka?

Kontaktujte nás s Vašim dotazem, pokusíme se pro Vás najít optimální řešení s ohledem na dostupná data a Vaše požadavky.